smok

smok ที่ผ่านมามีการแสดงนิโคตินเพื่อกระตุ้นการปลดปล่อย CXCL8 

smok

ที่ผ่านมามีการแสดงนิโคติน smok เพื่อกระตุ้นการปลดปล่อย CXCL8 จากนิวโทรฟิล 36 พวกเรามองเห็นการปลดปล่อย MMP-9 รวมทั้ง CXCL8 ที่มากขึ้นเมื่อสัมผัสกับ ECVE โดยมีและไม่มีนิวัวว่ากล่าวน ซึ่งชี้ว่าผลพวงกลุ่มนี้ขึ้นกับส่วนประกอบที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบอื่นๆ

จุดหมาย smok หลักของเนื้อหานี้เป็นการสำรวจประสิทธิภาพของ e-cigs ที่จะเกิดอันตราย พวกเราใช้นิวโทรฟิลจากคนที่ไม่เคยดูดบุหรี่ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อหลบหลีกตัวแปรที่ทำให้เกิดความรู้สึกสับสนเหตุเพราะการสูบยาสูบยาสูบเรื้อรังหรือการอักเสบเรื้อรัง แม้กระนั้น การเรียนในอนาคตควรจะวิเคราะห์ผลของ e-cigs ต่อเซลล์ภูมิต้านทานที่แยกได้จากคนป่วยโรคปอดอุดกันเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ที่มีการเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของปอดอุดกันเรื้อรัง รวมทั้งนิวโทรฟิล มาวัวรฟาจในถุงลม รวมทั้ง CD8 T-cells ซึ่งจะช่วยทำให้พวกเรารู้เรื่องผลพวงของ e-cigs ต่อผู้เจ็บป่วยที่มีลักษณะอาการอักเสบเรื้อรัง

ECVE กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการกระตุ้นนิวโทรฟิลอย่างเร็วซึ่งเดินต่อไปนานถึง 6 ชั่วโมง ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่เคยรู้ว่าการได้รับ e-cigs บ่อยๆจะมีผลต่อนิวโทรฟิลยังไง แม้กระนั้นผลพวงฉับพลันที่กล่าวในที่นี้มีความคล้ายกับผลของสารสกัดจากควันที่เกิดจากบุหรี่ นี่ชี้ให้เห็นว่าการได้รับ e-cigs เรื้อรังอาจจะก่อให้มีการเปลี่ยนการอักเสบเรื้อรังที่คล้ายกันในผู้ดูดบุหรี่

ผลสรุป
พวกเราได้ชี้ให้เห็นว่า ECVE ก่อให้เกิดการโต้ตอบต่อการอักเสบจากนิวโทรฟิลของคนเรา ยาสูบกระแสไฟฟ้ามักถูกใช้เพื่อเลี่ยงผลพวงที่ไม่พึงปรารถนาของยาสูบทั่วๆไป เป็นต้นว่า นำมาซึ่งการอักเสบในปอด คำตอบของพวกเรานำมาซึ่งการก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับเพื่อการใช้ e-cig…

Continue reading